sb

ÇİLYAD NEDİR?

T.C Sağlık Bakanlığı  Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde, acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin katılmasının zorunlu olduğu dört modülden biri olan Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Programının kısaltılmış adıdır.

ÇİLYAD HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) kursu Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve Acil Hekimliği Sertifikasyon Programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde sertifikalandırılmaktadır. ÇİLYAD kursu dört gün sürmekte ve aşağıdaki konular teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

1. Çocuklarda Temel Yaşam Desteği
2. Solunum Yetmezliği ve Şokun Tanımlanması
3. Hava Yolunun Açılması ve Solunumun Sağlanması
4. Şok ve Kardiyak Arrest Tedavisi
5. Damar Yolu Açma
6. Ritim Bozuklukları
7. Travma Durumunda Yeniden Canlandırma Uygulamaları ve Omurga Tespiti
8. Yeniden Canlandırma Sonrası Çocuğun Stabilizasyonu ve Taşınması

Kurstaki ders ve uygulamalara tam devamlılık şart olup, yönetmelik gereği olarak kurs sonu yapılan teorik ve uygulamalı değerlendirme sınavından %85 başarı sağlayanlara sertifika verilmektedir. Derslere eksiksiz olarak devam eden ancak sınavda başarılı olamayan kişiler bir sonraki kursta sadece sınava girebilmekte ve başarılı olurlarsa sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

U
ygulayıcı kurslarına ortalama 25 kişi kabul edilmekte ve bu kişiler ortalama sekiz eğitimci tarafından eğitilmektedir. Eğitimin her aşaması standardize edilmiş olup ülkemizin her tarafında bu standartlar çerçevesinde uygulanmaktadır.

U
ygulayıcı kurslarında başarılı bulunan ve istekli kişiler ayrıca eğitimci eğitimine alınarak başarılı olanlara eğitimci sertifikaları verilmektedir. Eğitimci sertifikası almış Sağlık Bakanlığı personellerinden bazılarına kurs düzenleme, istatistik ve iletişim konularını içeren bir eğitim verilmekte ve bu kişiler “kurs yöneticisi” olmaya hak kazanmaktadır. Kurs yöneticileri ÇİLYAD modül koordinatöründen ön onay aldıktan sonra kendi bölge eğitim merkezlerine bağlı illerde, il sağlık müdürlüklerinin onayları ile ÇİLYAD kursları düzenleyebilmektedir. Kurs yöneticisi olup en az 10 ÇİLYAD kursu düzenlemiş olanlar dilerlerse “kurs gözetmeni” olabilmekte ve kendi bölgeleri dışında yapılan ÇİLYAD kurslarına gözlemci olarak katılabilmektedir.

 

Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesini indir